Zhang Zhenjie

Zhang Zhenjie
Bachelor researcher
Zhang Zhenjie,Bachelor,researcher,Department of Chemistry,graduated from University of South Florida.
Special Talent:
Address:North Chemistry Building 113#, Weijin Road 94#, Tianjin
Telephone:
Email:zhangzhenjie@nankai.edu.cn
Website:https://www.x-mol.com/groups/zhang_zhenjie
Research Interest:

1. Design and Synthesis of functional porous materials(e.g. MOFs,COFs,HOFs, Cages)for energy gas storage, gas separation

2. Fabrication membrane or thin film for separation, fuel cell.

3. Fabrication of smart materials to mimic muscles, motors.

4.    drug cocrystal and polymorph

History:

2002-2006 Nankai University, College of Chemistry,B.S

2006-2009 Nankai University, College of Chemistry,M.S

2010-2014 University of South Florida, Department of Chemistry, PH.D

2014-2016 University of California, San Diego,Postdoc

2016-now Nankai University, Professor

Honors and Awards

2013, Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad

2014,ACS Young Investigator Award

2019, CCS Young Investigator Award

Scientific Achievements & Selected Publications

1. Xiuxiu Guo, Tianhui Mao, Zhifang Wang, Peng Cheng, Yao Chen, ************, Zhenjie Zhang*, ACS Central Science 2020, doi:10.1021/acscentsci.0c00260.

2. Yanjie Li, Minghui Chen, Yanan Han, Yaqing Feng, Zhenjie Zhang,* Bao Zhang,* Chem. Mater. 2020, 32, 2532-2540.

3. Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen,* Zhenjie Zhang,* ************,* Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 708-735.

4. Yanming Zhao, Wenhao Dai, Yunlei Peng, Zheng Niu, Qi Sun, Chuan Shan, Hui Yang, Gaurav Verma, Lukasz Wojtas, Daqiang Yuan, Zhenjie Zhang,* Haifeng Dong,* Xueji Zhang,* Bao Zhang,* Yaqing Feng, *************, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 4354-4359.

5. Yi Yang, Xueyi He, Penghui Zhang, Yassin Andaloussi, Hailu Zhang, Zhongyi Jiang, Yao Chen, ************, Peng Cheng, and Zhenjie Zhang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 59, 3678-3684.

6. Qi Yu, Mingmin Li, Jia Gao, Peixin Xu, Qizhe Chen, Dong Xing, Jie Yan, Michael J. Zaworotko, Jun Xu, Yao Chen, Peng Cheng, Zhenjie Zhang*.Angew. Chem. Int. Ed. 2019, https://doi.org/10.1002/anie.201910749

7. Xiaojie Yang, Tao Liang, Jiaxing Sun, Michael J. Zaworotko, Yao Chen, Peng Cheng,* Zhenjie Zhang*,ACS Catal. 2019, 987486-7493.

8. Jinjin Liu, Wenjie Duan, Jie Song, Xiuxiu Guo, Zhifang Wang, Xinlei Shi, Jiajie Liang, Juan Wang, Peng Cheng, Yao Chen,* Michael J. Zaworotko,* Zhenjie Zhang*, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 30, 12064-12070 (南开大学新闻报道)

9. Zhifang Wang, Qi Yu, Yubo Huang, Hongde An, Yu Zhao, Yifan Feng, Xia Li, Xinlei Shi, Jiajie

Liang, Fusheng Pan, Peng Cheng, Yao Chen,* ************* and Zhenjie Zhang* , ACS Cent. Sci. 2019, DOI: 10.1021/acscentsci.9b00212 (美国化学会Weekly PressPac视频报道,C&EN视频报道, 南开大学新闻报道)

10. Zhifang Wang, Nivedita Sikdar, Shi**********, Xia Li, Meihui Yu, Yao Chen, Xian-He Bu, Ze Chang, Peng Cheng, Xiaolong Zou, Kuang Yu*, Michael Zaworotko*, Zhenjie Zhang*, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 9408-9414.

11. Yun-Lei Peng, Chaohui He, Tony Pham, Ting Wang, Pengfei Li, Rajamani Krishna, Katherine Forrest, Adam Hogan, Shanelle Suepaul, ***********, Ming Fang, Yao Chen, Michael Zaworotko, Jinping Li, Peng Cheng, Libo Li*, Zhenjie Zhang*, Banglin Chen*, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 10.1002/anie.201904312.

12. Xiuxiu Guo, Shubo Geng, Mingjing Zhuo, Yao Chen, Michael J. Zaworotko, Peng Cheng, Zhenjie Zhang*, Coordination Chemistry Reviews 391, 44-68

13. Sainan Zhang Yunlong Zheng Hongde An Briana Aguila Cheng-Xiong ********yue Dong Wei Xie Peng Cheng Zhenjie Zhang,* Yao Chen,* *************, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 16754-16759.

14.Yun-Lei Peng, Tony Pham,Pengfei Li, Ting Wang,Yao Chen, Kai-Jie Chen, Katherine A. Forrest, ***********, Peng Cheng, Michael J. Zaworotko,* Zhenjie Zhang* Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10971-10975

15. Qi Yu, Xiaojie Yang, Yao Chen, Kaiqing Yu, Jia Gao, Zunfeng Liu, Peng Cheng,*Zhenjie Zhang,* Briana Aguila, and *************;Angew. Chem. Int. Ed. 2018,130, 10349-10353 (VIP文章)

16.Zhang, Z.; Nguyen, H. T. H.; Miller, S. A.; Jared DeCoste, A. P.; Cohen, S. M.*, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 920.

17.Zhang, Z.; Nguyen, H. T. H.; Miller, S. A.; Cohen, S. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6152.(Hot paper,内封面,C&EN新闻报道,Chemistry World 新闻报道, Nature Nanotechnology报道).

18.Zhang, Z.; Zaworotko, M. J. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5444.

19.Zhang, Z.; Wojtas, L.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5982.

20.Zhang, Z.; Gao, W.-Y.; Wojtas, L.; Ma, S.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9330.

21.Zhang, Z.; Zhang, L.; Wojtas, L.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 928.

22.Zhang, Z.; Zhang, L.; Wojtas, L.; Nugent, P.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 924.

23.Zhang, Z.; Wojtas, L.; Zaworotko, M. J. Chem. Sci. 2014, 5, 927.

Professional Cultivation
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kybr58oAAAAJ