Administration

OfficeAdministratorTel.E-mail
Departmental office
Department of ChemistryDu Zhongjie23508849hxx@nankai.edu.cn
Institute of Elemento-organic ChemistryQi Liping23503691qililing@nankai.edu.cn
Institute of Polymer ScienceFang Yue23501386gfzs@nankai.edu.cn
Institute of Applied ChemistryNiu Hongyu23503702 niuhongyu@nankai.edu.cn
Research Center for Analytical ScienceZhao Xiaoli23501380zhaoxiaoli0928@nankai.edu.cn
National Engineering Research Center of Pesticide(Tianjin)Zhan Sheng23503703zhansheng@nankai.edu.cn
General Affairs Office                
Office of Party CommitteeXing Cui23508074    xingcui@nankai.edu.cn
Administrative OfficesChen Qimin23508470chenqm@nankai.edu.cn
Human ResourceHan Ning23500102nkchem@nankai.edu.cn
Financial OfficeSun Hongmei23508005 sunhongmei@nankai.edu.cn
Educational Administration                
GraduateTao Lin23505121taohxy@nankai.edu.cn
UndergraduateYeFang23508841hxjx@nankai.edu.cn
Research Office
Research OfficeGao Xingbin23501348gaoxingbin@nankai.edu.cn